1.11.08

ပံုမ်ားကုိ ေရမွာ အရိပ္ထင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း

မိမိ၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ Animation Gif ပံုျဖစ္ေသာ ေရေပၚတြင္ အရိပ္ထင္ေနသည့္ ပံုမ်ား ဖန္တီးယူႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ ပံုကုိ ၾကည့္ပါ။ ဒီေဆာ့၀ဲလ္ေလးက Install လုပ္စရာ မလုိပါ။ မိမိ ျပဳလုပ္မည့္ ပံုကုိ Open ၿပီး Save လုပ္႐ုံပါ။ ေဆာ့၀ဲလ္ကုိ ဒီတြင္ Click လုပ္ယူပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: