13.6.08

မွားပါတယ္

လင္မယားႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာေနၾကေလသည္-

ေယာက်ာၤး - ငါစိတ္ဓါတ္ က်တယ္ကြာ ...။

မိန္းမ - ဘာျဖစ္ရျပန္တာလဲ ...။

ေယာက်ာၤး - တစ္ခါတစ္ခါ ငါဟာ ဘာမွအသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ခံစားရတယ္ .. ။

မိန္းမ - ရွင္ ဒီလုိခံစားေနစရာ မလုိပါဘူး ... ။

ေယာက်ာၤး - ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ..။

မိန္းမ - လူေတြက ရွင္အသံုးမက်ဘူးဆုိတာ သိေနၾကၿပီးေလ ....။

(စာေရးဆရာ တင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္)

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: