13.6.08

ဂ်က္လင္းယုန္

လင္းယုန္ႏွစ္ေကာင္သည္ သူတုိ႔အနီးမွ ဂ်က္ေလယာဥ္ တစ္စင္းသည္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားသည္ကုိ ျမင္ရစဥ္

ပထမေကာင္ - ေဟ့ေကာင္ ၾကည့္စမ္း .... ဒီငွက္က အရမ္းျမန္တာပဲ ..။

ဒုတိယေကာင္- သူ႕အၿမီးမွာ မီးေလာင္ေနတယ္ကြ

ပထမေကာင္ - ဒါဆုိ ငါတုိ႔ အၿမီးကုိ မီးေလာင္ရင္ သူ႕လုိပဲ ျမန္မွာပဲေနာ္။

(စာေရးဆရာ တင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္)


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: