13.6.08

ႀကီးေလ ႀကိဳက္ေလ

အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ခန္႔အရြယ္ရွိ သူေဌးႀကီးတစ္ဦးသည္ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ခန္႔ ရွိေသာ မိန္းကေလး တစ္ဦးကုိ ခ်စ္ေရးဆုိရန္အတြက္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေလသည္။

သူေဌးႀကီး - ငါ ဒီမိန္းကေလးကုိ လုိခ်င္တယ္ကြာ ... ဘယ္လုိေျပာရရင္ ေကာင္းမလဲ ... ငါ့အသက္ကုိ ၄၅ ႏွစ္လုိ႔ ေလွ်ာ့ေျပာရင္ အဆင္ေျပ ႏုိင္ပါ့မလား။

သူငယ္ခ်င္း - မင့္အသက္ကုိ ၉၀ လုိေျပာရင္ ပုိၿပီး အဆင္ေျပမယ္ကြ .......။


(စာေရးဆရာ တင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားအား ေဖာ္ျပပါသည္)

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: