7.6.08

ကေလးမ်ား ေပွ်ာ္ရႊင္ေစဖုိ႔

သိပ္ကုိ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ဆုိက္ေလးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ ထားေပးမယ့္ လူႀကီးမ်ား အတြက္ပါ အဆင္ေျပ မွာပါ။

၀က္ဆုိက္က ကေလးတုိ႔အတြက္ ၀က္ဆုိက္ လမ္းၫႊန္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံအေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာ အေၾကာင္း၊ ကမၻာေျမႀကီးအေၾကာင္း စတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေျပာရင္ အမ်ားႀကီးပါ။ ကဲ ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာ ၾကည့္ရေအာင္လား။ ဒီက သြားေရာက္ေလ့လာပါ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: