11.6.08

သားနဲ႔ အေမ

သား - သား စာမသင္ခ်င္ေတာ့ဘူး အေမ .... ။
အေမ - ဘုရားေရ ..... ဘာျဖစ္ရ ျပန္တာလဲ ...။
သား - အီတလီမွာ အရမ္းသိ၊ အရမ္းတတ္ရင္ အသတ္ခံရတယ္လုိ႔ ညက သတင္းမွာ ၾကားလိုက္ရလုိ႔ေလ ...။

(စာေရးဆရာတင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္)

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: