6.6.08

စာအုပ္ေတြ ဖတ္ၾကမယ္

စီအီးအုိ မဂၢဇင္းဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မဂၢဇင္းပါ။ စီးပြားေရး လမ္းၫႊန္မႈမ်ား၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား စီးပြားေရးမွာ ဘယ္လုိ လုပ္ရေဆာင္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရးထား ထုတ္ေ၀ေနေသာ မဂၢဇင္းေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ား အဆင္ေျပ ေစဖုိ႔ အြန္လုိင္းမွာ တင္ထားေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တူေဒးစာအုပ္တုိက္က ထုတ္ေ၀တဲ့ တူေဒးမဂၢဇင္း၊ life style မဂၢဇင္း၊ PC World မဂၢဇင္း၊ စီအီးအုိ မဂၢဇင္း၊ ပလုတ္တုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားကုိ ဖတ္႐ူႏုိင္ပါတယ္။ စာဖတ္၀ါသနာ ပါသူတုိင္း အဆင္ေျပ ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ဟာ လူကုိ ျပဳျပင္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိဘ၀ ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။ ၀က္ဆုိက္ကုိ ဒီက သြားႏုိင္ပါတယ္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: