21.5.08

ေခါင္းေခါက္မွာေနာ္

တစ္ခါက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ရွိတယ္။ အဲဒီေမ်ာက္က တအား ေဆာ့တယ္ဆုိပဲ။ အရမ္းေဆာ့တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးက

“ တယ္... ဒီေမ်ာက္ႏွယ္ ဒီေလာက္ေတာင္ ေဆာ့လွခ်ည္းလား ” ဆုိၿပီး


ေမ်ာက္ကုိ ေတြ႕တုိင္း ေခါင္းကုိ ႏွစ္ခ်က္ ေခါက္တယ္။ ေတြ႕တုိင္း ႏွစ္ခ်က္ ေခါက္တယ္။ ဒီေတာ့ ေမ်ာက္က ေတြးတယ္ ဒီေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီး ေတာ္ေတာ္ ဆုိးပါလားဆုိၿပီ။

အဲဒီ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးရယ္၊ တုိက္အုပ္ကုိယ္ေတာ္ရယ္၊ ကုိရင္ေတြရယ္ ရွိၾကတယ္။ ေမ်ာက္က ကုိရင္ေလးတစ္ပါးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ေနတယ္။ ေတာ္ေတာ္ကုိ ရင္းႏွီးၾကတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးက ေမ်ာက္ကုိ ေတြ႕တုိင္း ေခါင္းႏွစ္ခ်က္ေခါက္ေနေတာ့ ေမ်ာက္က ေတြးတယ္။ တုိက္အုပ္ကုိယ္ေတာ္သာ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးျဖစ္ရင္ ငါ့ကုိ ေခါင္းေခါက္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေတြးတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာေတာ့ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္ မူလုိ႔ တုိက္အုပ္ကုိယ္ေတာ္က ေက်ာင္းထုိင္ ျဖစ္ပါေလေရာ။ ေမ်ာက္က ေပ်ာ္ၿပီး ပုိေဆာ့ပါေလေရာ။ ဒီမွာ တုိက္အုပ္ကုိယ္ေတာ္က ေတြးတယ္။ ဒီေမ်ာက္ အရင္ေက်ာင္းထုိင္တုန္းက ေခါင္းႏွစ္ခ်က္ေခါက္တာေတာင္ ေဆာ့တုန္းဆုိေတာ့ ငါ့ဆုိရင္ နည္းနည္း ရင္းႏွီးတယ္ဆုိၿပီး ပုိေဆာ့ေတာ့မယ္။ မျဖစ္ဘူး သူေခါင္းကုိ ငါးခ်က္ေလာက္ ေခါက္မွ ေတာ္ကာက်မယ္ ဆုိၿပီး ေမ်ာက္ကုိ ေတြ႕တုိင္း ေခါင္းကုိ ငါးခ်က္ ေခါက္ပါေလေရာ။ ေမ်ာက္က စိတ္ညစ္သြားတယ္။ ငါကေတာ့ ေတြးထင္ထားတာ တုိက္အုပ္ကုိယ္ေတာ္ဆုိရင္ ငါကုိ ေခါင္းမေခါက္ေလာက္ဘူးဆုိၿပီး။ သူက အရင္ေက်ာင္းထုိင္ထက္ ေတာင္ ပုိဆုိးေနေသးတယ္ ဆုိၿပီး ညည္းျငဴေနတယ္။ တုိက္အုပ္ကုိယ္ေတာ္ကလဲ ေက်ာင္းထုိင္ ျဖစ္ၿပီးကတည္းက ေမ်ာက္ကုိေတြ႕တုိင္း ေခါင္းကုိ ငါးခ်က္ေခါက္တယ္။

ဒီေတာ့ ေမ်ာက္က ေတြးျပန္ေရာ။ သူ႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ကုိရင္ေလးသာ ေက်ာင္းထုိင္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းမွာပဲ။ ကုိရင္ေလးသာ သူ႕ကုိ ဆူပူေခါင္းေခါက္မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး ကုိရင္ေလး ေက်ာင္းထုိင္ ျဖစ္ဖုိ႔ ေတာင့္တ ေနတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ အခ်ိန္ေတြၾကာလာေတာ့ ကိုရင္ေလးက ေက်ာင္းထုိင္ ျဖစ္ပါေလေရာဗ်ာ။ ဒီမွာ ေမ်ာက္က ေပ်ာ္ေတာ့ တာပဲ။ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ကုိရင္ေလး ေက်ာင္းထုိင္ ျဖစ္ေတာ့ ေပ်ာ္ေတာ့တာေပါ့။ အဲဒီမွာ ေဆာ့ခ်င္တုိင္း ေဆာ့ေတာ့ တာပဲေလ။ ဒီမွာ ကုိုရင္ေလးက စဥ္းစားတယ္။ အင္း ... ဒီေမ်ာက္ ငါနဲ႔ ရင္းႏွီးတယ္ဆုိၿပီး သိပ္ကဲေနပါလား။ အရင္ေက်ာင္းထုိင္တုန္းက ေခါင္းကုိ ငါးခ်က္ေခါက္မွာ ၿငိမ္တယ္ဆုိေတာ့ ငါ့အလွည့္က်ရင္ ဆယ္ခ်က္ေလာက္ ေတာ့ ေခါက္မွ ေတာ္ကာက်မယ္။

အဲဒီမွာ ေက်ာင္းထုိင္က ေမ်ာက္ကုိေတြ႕တုိင္း ေခါင္းကုိ ဆယ္ခ်က္ ေခါက္ပါေလေရာ။ ေနာက္ဆံုး ေမ်ာက္လဲ စိတ္ညစ္ၿပီး ထြက္ေျပးရေတာ့တယ္။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: