22.5.08

ႏွစ္ေယာက္မရွိ

တုိ႔ႏွစ္ဦးအၾကား
ခ်ဳိၿမိန္ေတးသြား
ညည္းတြားဖုိ႔
ေ၀းမ်ား ေ၀းရင္

အၾကင္နာအနမ္း
ႏြမ္းမ်ားသြားရင္။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဇာတ္လမ္း
လြမ္းခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ခဲ့ရင္။

ရည္ရြယ္အိပ္မက္
ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရင္။

ႏွလံုးသားကြက္လပ္
ျဖည့္စြက္ဖို႔ မရည္ရြယ္
ဒီအတုိင္းပဲ ထားေတာ့မယ္။

(ေလာကအလွ၀က္ဆုိက္မွ စူးခ်စ္၏ ကဗ်ာကုိ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: