8.3.11

ေတာင္းပန္ျခင္း

ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးအား ေျဖၾကားခ်င္ပါသည္။ ဘေလာ့ကုိ ၀င္၍ မရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဘေလာ့ေရးသားျခင္းကုိ ရပ္နားထားပါသည္။ အားလံုးကို ေလးစားလ်က္


ေမာင္ေစတနာ

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

longger said...

အကုိ ကုိ႕ဘေလာ့မွာ MP3 သီခ်င္းတင္ခ်င္ရင္ ဘယ္လုိတင္သလဲ ကုိေဇာ္