8.11.09

လႊမ္းမုိးသူ


ေဆာင္းႏွင္းေတြက
ထူပိန္းစြာ က်လာၿပီ
အာ႐ုံမွာ ေပၚေနတဲ့
ငါ့ အလြမ္းေတြကုိ မဖံုးလႊမ္းႏုိင္ဘူး။

ေနေရာင္ျခည္က
လင္းလက္စြာ ျဖာဆင္းလာၿပီ
အာ႐ုံမွာ ေပၚေနတဲ့
မင္းပံုရိပ္ေလာက္ မလင္းလက္ႏုိင္ဘူး။

ညေနဆည္းဆာက
လွပစြာ ပံုေဖာ္ေနၿပီ
အာ႐ုံမွာ ေပၚေနတဲ့
မင္းမ်က္ႏွာေလာက္ မလွပႏုိင္ဘူး။

ဘယ္အရာမ်ားက
လွပသာယာ ေဖာ္ေဆာင္ေနလဲ
ငါ့ လြမ္းဆြတ္စိတ္
မင္းပံုရိပ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈက
အရာရာတုိင္းကုိ စုိးမုိးပါၿပီ။


ေမာင္ေစတနာ

3 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

staw said...

လြမ္းတယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ..
တကယ္လြမ္းတတ္သူအတြက္ပါပဲ..
တကယ္ခ်စ္မွ..လြမ္းတာ ကိုခံစားနိုင္တာပါ...
ဘယ္ေလာက္ပဲ..ေ၀းေနပါေစ..
အခ်စ္ဆိုတာ...လူတိုင္းခံစားခြင္ ့ရွိပါတယ္..
ဒါေပမယ္..
အခ်စ္ေႀကာင္ ့ၿဖစ္လာ မယ့္ ့့့...အလြမ္းဆိုတာကို..ေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို ့အတြက္..
ခြန္အားေတာ ့.....၇ွိေန၇မယ္...

staw said...

လြမ္းတယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ..
တကယ္လြမ္းတတ္သူအတြက္ပါပဲ..
တကယ္ခ်စ္မွ..လြမ္းတာ ကိုခံစားနိုင္တာပါ...
ဘယ္ေလာက္ပဲ..ေ၀းေနပါေစ..
အခ်စ္ဆိုတာ...လူတိုင္းခံစားခြင္ ့ရွိပါတယ္..
ဒါေပမယ္..
အခ်စ္ေႀကာင္ ့ၿဖစ္လာ မယ့္ ့့့...အလြမ္းဆိုတာကို..ေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို ့အတြက္..
ခြန္အားေတာ ့.....၇ွိေန၇မယ္...

ေမာင္ဘႀကိဳင္ said...

ကၽြန္ေတာ္လည္းလြမ္းေနတာ