28.6.09

ႏွေျမာတမ္းတ လြမ္းရပါ၏

video


၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္မွာ the king of Pop ျဖစ္ေသာ Michael Jackson ကြယ္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ ၎၏ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ မီဒီယာမ်ားမွ လြမ္းေဆြးဖြယ္ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ေနပါသည္။ မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေပါ့ဘုရင္ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ကုိ ႏွေျမာတမ္းတ ျဖစ္မိပါသည္။ မုိက္ကယ္ တစ္ေယာက္ ေကာင္းရာသုတ လားပါေစ။

ေမာင္ေစတနာ

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

အိမ္ said...

ႏွေမ်ာစရာေကာင္းတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘဝတခုခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာေပါ့ဗ်ာ ဟီး