27.6.09

အြန္လုိင္း ဂိမ္း

Online ေပၚ Free Game ေတြကုိ ေဆာ့ကစားခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါ။ ဂိမ္းမ်ဳိးစံုလင္လွၿပီး ကြန္နက္ရွင္း နည္းနည္းနဲ႔ ေဆာ့ကစား ႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သြားသာ ေလ့လာေပးေတာ့။ ဆုိက္က www.gamepost.com ။ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: