4.4.09

လွဴပါဗ်ဳိ႕


စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ရွိ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒသည္ ပညာဒါနမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ား သည္လည္း ပါ၀င္လွဴဒါန္းလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ အခမဲ့ သင္တန္းတက္ေရာက္ ေနေသာ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ကုဋီမ်ား (အိမ္သာ) လုိအပ္လ်က္ ရွိပါသျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကုိ ဒီတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: