1.2.09

ျမန္မာေဖာင့္ (Win font)


Gtalk Chat ထဲက ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ ညီေလး ျပည့္ၿဖိဳးေရ။ ျမန္မာေဖာင့္ေတြျဖစ္တဲ့ Win Font ေတြကုိ ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။ ငါညီလုိ လုိအပ္သူမ်ား ရွိရင္လဲ အသံုးျပဳ၍ ရေအာင္ ဘေလာ့ကတဆင့္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတြင္ Download လုပ္ယူပါ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: