28.12.08

အမ်ဳိးသားစာေပဆုေပးပဲြ

ဒီကေန႔ ၂၈-၁၂-၂၀၀၈ ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသား စာေပဆု ေပးပဲြကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ မည္သည့္ စာေရးဆရာမ်ား ဆုရရွိသည္ကုိ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။ မိမိတုိ႔ ႏွစ္သက္သည့္ စာေရးဆရာမ်ား ဆုရရွိေရးကုိ ဆုေတာင္းေမွ်ာ္လင့္ ႏုိင္ပါရန္ သတင္းေပး ေရးသားလုိက္ပါသည္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: