14.12.08

ပံုမ်ားကုိ ျပဳျပင္မယ္

ဓါတ္ပံုေတြကုိ မႈန္၀ါးေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ ေလးကြက္စိတ္လုပ္ျခင္း၊ ခဲျခစ္ရာ ပန္းခ်ီပံုစံမ်ဳိး ျပဳလုပ္ျခင္း စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ ေဆာ့၀ဲလ္ ျဖစ္ပါ တယ္။


အေပၚပံုကုိ နမူနာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ေဆာ့၀ဲလ္ကုိ ဒီမွာ Download လုပ္ယူပါ။ အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: