9.11.08

ေရာက္ခဲ့ျပန္ၿပီ

ဒီေန႔ အိပ္ရာက ႏုိးေတာ့ ေမွာင္ေနတယ္။ ပံုမွန္ထေနက် အခ်ိန္ဆုိေတာ့ မိမိပဲ အခ်ိန္မွားထမိသလား ေတြးမိတယ္။ နာရီၾကည့္ေတာ့ ၇ နာရီ။ ႏုိးေနက် အခ်ိန္ပဲ။ ဒါနဲ႔ ျပတင္းတံခါးကုိ ထြက္ၾကည့္မိတယ္။ ဟာ ... ႏွင္းေတြ .. ႏွင္းေတြ .... ေဖြးေနတာပဲ။ ႏွင္းဆုိတာနဲ႔ ရင္ထဲကုိ ေအးျမမႈက တုိး၀င္လာတယ္။ ႏွင္းကုိျမင္မွ ေဆာင္းေရာက္မွန္း သိေတာ့တယ္။ အရာရာနဲ႔ ကင္းကြာေနတာ ၾကာေနေသာ မိမိအတြက္ ရာသီဥတုသံုးရာသီေတာင္ သတိမထားမိေတာ့။

မုိးရြာမွ မုိးရာသီမွန္း သတိရတယ္။ ေနက်စ္က်စ္ေတာက္ ပူမွ ေႏြရာသီပါလား။ ေဆာင္းႏွင္းျမင္မွ ေဆာင္း၀င္ျပန္ပီ။ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ကင္းကြာေနတာ ၾကာေနပီေရာ။ အရာရာကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္ၿပီ ေနေနခဲ့တာ ၾကာပါေရာလား။ အင္း ဒီေႏြ ဒီမုိး ဒီေဆာင္း ေျပာင္းခဲ့ျပန္ၿပီ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: