1.8.08

ႏုိင္ငံျခား ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ၾကည့္ရေအာင္

ဒီ၀က္ဆုိက္က အြန္လုိင္းမွာ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေဒါင္းလုပ္ယူလုိ႔ ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ရမရ ေသခ်ာ မသိေတာ့ပါဘူး။ မိမိ အရင္တုန္းက ၾကည့္ခဲ့တဲ့ ၀က္ဆုိက္ေတြကုိ ဖုံျပန္ကာၿပီး ေဖာ္ျပေပး တာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အြန္လုိင္းကေန ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။ ေဒါင္းလုပ္ ယူျခင္းကုိ အာမမခံပါ။ ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ ပါတယ္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: