5.8.08

ခ်စ္တဲ့သူ ေဒါက္တာပဲ

ကြန္ပ်ဴတာတုိင္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ ေဆာ့၀ဲလ္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အခု ေဖာ္ျပမွာကေတာ့ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းပါ။ ကြန္ပ်ဴတာစက္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆင္တူနီးပါး ရွိပါတယ္။ လူေတြ ေခ်ာင္းဆုိးႏွားစီးၾကသလုိ ကြန္ပ်ဴတာေတြလဲ ေခ်ာင္းဆုိး .. အဲ .. မွားလုိ႔ ... ကက်ဳိးကေၾကာင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူေတြ ေခ်ာင္းဆုိးဖ်ားနာ ၾကတဲ့အခါ ေဆးေသာက္ ေဆးထုိးၾက သလုိ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကက်ဳိးကေၾကာင္ ျဖစ္တဲ့အခါ ေဆးေသာက္ ... မွားျပန္ၿပီ ... ေဆာ့၀ဲလ္ ေကာင္းေလးေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ေဆာ့၀ဲလ္ အေနနဲ႔ ပ်က္ေနတဲ့ အရာတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိႏုိင္၊ မျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ Registry ေတြ ပ်က္သြားခဲ့ရင္ ကြန္ပ်ဴတာဟာ Window မတက္တဲ့အထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအႏၱရာယ္ေတြကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ယခု ေဆာ့၀ဲလ္ေလးကေတာ့ မိမိရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ရွိေနသလုိပါပဲ။ ေဆာ့၀ဲလ္ကုိ ဒီမွာ Click လုပ္ယူပါ။

ေမာင္ေစတနာ

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

Anonymous said...

active key ေတာင္းေနပါတယ္..ေျပာျပေပးပါအံုး