16.6.08

မူးေတာ့ မူးတာေပါ့

အရက္ဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ အရက္ေသာက္ရင္း စကားေျပာေနစဥ္

ပထမလူ - ငါညတုန္းက အိပ္မက္ မက္တယ္ကြ။

ဒုတိယလူ - ေဟ ဒါ ဘာမ်ားထူးဆန္းလုိ႔လဲ ... ေနပါအံုး ဘာေတြမက္လုိ႔လဲ

ပထမလူ - မင့္ မိန္းမအေၾကာင္း မက္တာကြ

ဒုတိယလူ - ငါ့ မိန္းမက အိပ္မက္ထဲမွာ ဘာေျပာလဲ။

ပထမလူ - ဘာမွ မေျပာဘူးကြ

ဒုတိယလူ - ဒါဆုိ အဲဒါ ငါ့မိန္းမ မဟုတ္ဘူး ။

(စာေရးဆရာ တင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားအား ေဖာ္ျပပါသည္)

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: