19.6.08

အသစ္က်ပ္ခၽြတ္

တခါက အလြန္ခ်မ္းသာေသာ ဦးေႏွာက္ေရာဂါသည္တစ္ဦး ပါရဂူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္

ပါရဂူ - ခင္ဗ်ားအတြက္ လုပ္စရာတစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါက ခင္ဗ်ားဦးေႏွာက္ကုိ အစားထုိးဖုိ႔ပဲ ... ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအလုပ္က ေစ်းကလဲ သိပ္ႀကီးၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္ဆဲ အဆင့္မွာပဲ ရွိေသးတယ္။

လူမမာ - ေစ်းက ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ အစားထုိးမဲ့ ဦးေႏွာက္က ရပါ့မလား ဆရာ။

ပါရဂူ - ရတယ္ သံုးခုေတာင္ ရႏုိင္တယ္။ႀကိဳက္တာေရြးေပါ့ ။ ပထမတစ္ခုက ပါေမာကၡဦးေႏွာက္ ေစ်းကေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ။

လူမမာ - ဒီေလာက္ေတာ့ တတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုကေရာ ....

ပါရဂူ - ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ အာကာသသိပၸံပညာရွင္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ ... ေစ်းက ေဒၚလာ တစ္သိန္း ။

လူမမာ - အဲဒါက ပုိေကာင္းမွာပဲေနာ္ .... တတိယကေရာ ။

ပါရဂူ - ေစ်းက ေဒၚလာ ငါးသိန္း ။

လူမမာ - ေစ်းႀကီးလွခ်ည္းလား ဆရာ။

ပါရဂူ - အသစ္က်ပ္ခၽြတ္ႀကီးေလဗ်ာ။

(စာေရးဆရာ တင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္)

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: