27.5.08

ဘယ္ဂီတကုိ တီးခ်င္လဲ

ကၽြန္ေတာ္ ဂီတကုိ ျမတ္ႏုိးပါတယ္။ ဂီတကုိ ျမတ္ႏုိးေပမယ့္ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာ မရွိပါဘူး။ သူမ်ား ဆုိတာ၊ တီးတာေတြ ကုိသာ အာသာငမ္းငမ္းနဲ႔ နားေထာင္ ခဲ့ရတာပါ။ ဂီတကုိ စိတ္၀င္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂစ္တာနဲ႔ ဂီတာ ကုိ လွမ္းေမးခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆီကုိ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းျပန္ ပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ သူေပးတဲ့ ဆုိက္ေတြက အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂစ္တာနဲ႔ ဂီတာကုိ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ အကူအညီ ေတာင္းခံထားပါတယ္။ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရႏုိင္မယ့္ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ား ရွိရင္ ေျပာျပပါလုိ႔။ အခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားတဲ့ ဂီတေဆာ့၀ဲလ္ ေလးကုိသာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဂစ္တာနဲ႔ ဂီတ ဘေလာ့ဂါက ေပးလာလွ်င္လဲ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္မံ၍ ေျပာျပေပးပါမယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးနဲ႔သာ ေက်နပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးမွာ ပါတာေတြကေတာ့ စႏၵယား၊ ေအာ္ဂင္၊ တ႐ုတ္မယ္ဒလင္၊ မယ္ဒလင္၊ ငွက္ေအာ္သံ၊ ဂစ္တာ၊ အလက္ထရစ္ ဂစ္တာ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကဲ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ မိမိ၏ ဂီတသံမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္ပါၿပီး။ ေဆာ့၀ဲလ္ကုိ ဒီမွာ Click လုပ္ယူပါ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: