19.8.13

Smart Launcher

တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဆုိဒ္တုိင္းတြင္ ေခတ္စားေနသည့္ ဖုန္းေဆာ့၀ဲလ္ျဖစ္ေသာ Android ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္၏ မွတ္စုအလုိငွာ့ ကၽြႏု္ပ္၏ ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပရေပသည္။ Launcher အလန္းေလးမ်ား လုိခ်င္သူမ်ားအတြက္ Smart Launcher ကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါ၏။လုိခ်င္သူမ်ား Smart Launcher ကုိ ေဒါင္းယူပါ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: