16.9.09

Remote Desktop Control


Remote Desktop Control ေဆာ့၀ဲလ္ေလး ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္းသံုးႏုိင္ေအာင္ ကီးဖုိင္ပါ ထည့္ေပးထားပါတယ္။ အသံုး၀င္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ဒီမွာ Download လုပ္ယူပါ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: