30.9.09

႐ုိးရွင္းေသာ စကားမ်ား

မင္းကုိ ခ်စ္တယ္

ငါ့ရင္ထဲက ဆႏၵ
ေျပာခ်င္တယ္
တစ္ေန႔ တစ္ႀကိမ္။

မင္းကုိ ယုယမယ္

ငါ့ရင္ထဲက ဆႏၵ
လုပ္ေဆာင္မယ္
ေန႔ရက္အခ်ိန္တုိင္း။

မင္းေျပာတာ နားေထာင္မယ္

ငါ့ရင္ထဲက ဆႏၵ
ဂ႐ုစုိက္ကာ
နားေထာင္မယ္။

မင္းလက္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားမယ္

ငါ့ရင္ထဲက ဆႏၵ
မလြတ္တမ္း
ၿမဲစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားမယ္။

မင္းနဲ႔ ငါရဲ႕
ခ်စ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔
တစ္သက္မေမ့
အမွတ္ရၿပီး
ခ်စ္ေနမယ္။


ေမာင္ေစတနာ

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

ခ်မ္းလင္းေန said...

ခ်စ္သက္ႏွစ္ပတ္လည္မွာ ေပ်ာ္ပါေစဗ်ာ။