3.9.09

အေပ်ာ္

မေန႔ညက အေပ်ာ္
ဒီေန႔ထိ ေပ်ာ္ေနမိတယ္။

မေန႔ညက ၾကည္ႏူးမႈ
ဒီေန႔ထိ ၾကည္ႏူးမိတယ္။

ဒီအေပ်ာ္နဲ႔ ၾကည္ႏူးမႈ
ေပ်ာက္ကြယ္မွာကုိ
စုိးရိမ္မိလုိ႔ ရင္၀ယ္အၿမဲ
မျဖစ္မေန ထိန္းခ်ဳပ္ရင္းနဲ႔
သိမ္းထားတယ္ေလး ...... ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: