22.7.09

Cbox ေတာင္းဆုိခ်က္


အရွင္ပညာ၀ုမ ဘုရား .... ။ အရွင္ဘုရား ေတာင္းဆုိထားတဲ့ တိပိဋက ပါဠိေတာ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပည့္ေတာ္ သိတဲ့ ဆုိက္မွာ ရမရ တပည့္ေတာ္ မသိပါဘူးဘုရား။ အေၾကာင္းကေတာ့ တပည့္ေတာ္ နားမလည္လုိ႔ပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္ သိတဲ့ ဆုိက္က စကား၀ါေျမ ဆုိက္ေလးပါဘုရား။ အဲဒီဆုိက္မွာ တရားေတာ္ဆုိင္ရာ ဆုိက္ေတြလဲ လမ္းၫႊန္ထားပါတယ္ ဘုရား။ အသံုးတည့္ႏုိင္ပါေစ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: