25.6.09

ဆရာေတာ္ ေမြးေန႔

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၊ စစ္ကုိင္းေတာင္႐ုိး၊ လျပည့္၀န္းလမ္း၊ သာသနာ့ေ၀ပုလႅ ေက်ာင္းတုိက္ရွိ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒသည္ ပညာဒါနမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ား သည္လည္း ပါ၀င္လွဴဒါန္းလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ၂၁.၁.၂၀၀၉ ရက္ေန႔ မွစ၍ သင္တန္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ေလာကီပညာမ်ားအား ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚေတြ ေစတနာ ျပည့္၀စြာ အားသြန္ ခြန္စုိက္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ ရွိပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔သည္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ ၏ ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရား ေမြးေန႔တြင္ ဆရာေတာ္၏ ပညာဒါန ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ လုပ္အား ဒါန၊ ေငြအား ဒါနႏွင့္ တတ္ႏုိင္သည့္ ဒါနအားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးေစလုိ၍ ယခုပုိ႔အား ေရးသား တင္ျပလုိက္ ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကုိလည္း ၀က္ဆုိက္ ေရးသား၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေလ့လာလုိပါက http://kovida.multiply.com ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးအား ေလးစားစြာျဖင့္ . . . . . .


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: