2.3.09

ကၽြန္ေတာ့အေမ

အေမက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဆြယ္တာေလးပါ
ေအးခ်မ္းလွ ေဆာင္းရာသီမ်ဳိးမွာ
ေႏြးေထြးေစတာ။

အေမက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ယပ္ေတာင္ေလးပါ

ပူအုိက္လွတဲ့ ေႏြရာသီမ်ဳိးမွာ
ေအးျမေစတာ။


အေမက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ သစ္ပင္ေလးပါ

နားခုိစရာ မရွိတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ

အရိပ္ကေလး ျဖစ္ေစတာ။

အေမက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ျမက္ခင္းေလးပါ

အိပ္စက္အနားယူတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ

အိပ္ယာခင္းေလး ျဖစ္ေစတာ။

အေမက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ စမ္းေရေလးပါ

ေရဆာငတ္မြတ္ေနတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ
ေရေပါက္တစ္စက္ ျဖစ္ေစတာ။

အေမက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေလေျပေလးပါ
ေခၽြးထြက္ၿပီး ေမာပန္းေနတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ
မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ေအးျမေစတာ။

အေမက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အားေပးေဖာ္ပါ
စိတ္ညစ္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ
ထပ္တူပူေဆြး ႏွစ္သိမ့္ေစတာ။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အရာအားလံုးဟာ
အေမ႔ေပၚတြင္ ျဖစ္တည္ေနၿပီး
သက္ရွင္ရပ္တည္ေနႏုိင္တာ။

ေမာင္ေစတနာ

2 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

အေမဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္လည္း အရာအားလံုးပါပဲ။

ေပ်ာ္ရႊင္အဆင္ေျပပါေစ။

သုခမိန္(E-Journal)

kothantzin said...

မိဘဆိုတာ သားသမီးတိုင္းအတြက္ ဘ၀ကိုအရည္ေပ်ာ္ခံ အပူခံျပီး အလင္းေရာင္းေပးေနတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္ေလးေတြပါ