24.2.09

လူမည္းတုိ႔ ဂုဏ္ယူဖြယ္


ဒီကေန႔ အင္တာနက္ၾကည့္ရင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ အုိဘားမားကုိ ျမင္ေတြ႕မိတာနဲ႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ေၾသာ္ လူမည္းေတြအတြက္ေတာ့ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ သမၼတပဲ ျဖစ္မွာပါလားလုိ႔။ ထူးျခားစြာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သမၼတပါပဲ။ အင္း ထူးျခားတယ္သာ ေျပာရေပမယ့္ အုိဘားမားအေနနဲ႔ ဒီသမၼတျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ ေတာင္ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ ခဲ့တယ္ဆုိတာ မိမိတုိ႔လည္း မသိႏုိင္ပါဘူး။ ေပးဆပ္မႈမ်ားစြာနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ရလဒ္တစ္ခုကုိ ကမၻာ့လူေလာက အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ သမၼတ အုိဘားမားကုိ မိမိအေနနဲ႔ ေလးစားမိပါတယ္။

သူဟာ ကမၻာ့လူသားမ်ား ေကာင္းက်ဳိးကုိ လုပ္ႏုိင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ။ လူျဖဴမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ သမၼတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တာနဲ႔တင္ ေလးစားမိပါတယ္။ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွား ပုဂၢဳိလ္မ်ားထဲမွာ ပါ၀င္လာသည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ပညာကုိ သံုးၿပီး သ႐ုပ္ေဖာ္ ဂုဏ္ျပဳမိပါတယ္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: