1.2.09

သခ်ာၤပုစၦာ အေျဖရွာပါ


ခက္ခဲတဲ့ သခ်ာၤပုစၦာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ သခ်ာၤပညာကုိ သင္ယူ ေနသူမ်ား၊ စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးနည္းကုိ ေသခ်ာမသိပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ မိမိက သခ်ာၤကုိ စိတ္မ၀င္စားသလုိ၊ ေလ့လာေနျခင္းလဲ မရွိလုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ မရွင္းျပႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေလး တစ္ခုေတာ့ နားလည္ေပးလိမ့္ မယ္ဟု ထင္ပါတယ္။ သခ်ာၤသမားမ်ား လုိေလမလားဟု အေတြးေၾကာင့္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတြင္ Download လုပ္ယူပါ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: