19.1.09

စံုလင္လွေသာ သီခ်င္းဆုိက္


သီခ်င္းမ်ား စုံလင္ၿပီး ေပါမ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ ေဒါင္းလုပ္ယူရာတြင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ယူႏုိင္ပါတယ္။ ေနရာတုိင္းမွာ သီခ်င္းမ်ား ေဖာ္ျပေပးေပမယ့္ တကယ္တမ္း ေဒါင္းလုပ္ယူရာတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီဆုိက္ကေတာ့ အင္မတန္လြယ္ကူပါတယ္။ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


ေမာင္ေစတနာ

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

flower.poem said...

I can't Down Some Songs. What's wrong I don't know. Whatever Thanks.