2.1.09

ဓါတ္ပံုမ်ား ျပန္ရွာမယ္


ပ်က္သြားတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ ျပန္လည္ ရွာေဖြတဲ့ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးပါ။ ဓါတ္ပံုကုိ အသံုးျပဳေနရတဲ့ သူမ်ားအတြက္ သိပ္ကုိ အဆင္ေျပေစမယ့္ ေဆာ့၀ဲလ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ Keygen ဖုိင္ပါ ထည့္ေပးထားတဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း သံုးႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား Download လုပ္ယူပါ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: