7.12.08

အင္တာနက္ ေရဒီယုိ
ကုိကုိတုိ႔ မမတုိ႔ နားေထာင္အားေပးေနတဲ့ အျဖဴေရာင္သံစဥ္က တစ္မ်ဳိးထူးလုိ႔ ဆန္းသစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ကုိကုိတုိ႔ မမတို႔ အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယုိကုိ နားေထာင္ခ်င္ရင္ အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ၀က္ဆုိက္ကုိ ဖြင့္ၿပီး နားေထာင္ရပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အျဖဴေရာင္သံစဥ္ရဲ႕ Toolbar ေလးကုိ အင္စေတာလုပ္ထား႐ုံနဲ႔ ၀က္ဆုိက္ကုိ ဖြင့္စရာ မလုိပဲ နားေထာင္လုိ႔ရပါတယ္။

Internet Explorer ကုိ ဖြင့္စရာမလုိပဲ နားေထာင္လုိ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ - My Computer ဖြင့္ထားရင္ပဲ နားေထာင္ရပါတယ္။ My Computer -View - Toolbars မွာ apytzlover toolbar ကုိ ဖြင့္ထားၿပီး play ခလုပ္ကုိ ႏွိပ္ၿပီး နားေထာင္လုိ႔ရပါတယ္။

Internet Explorer နဲ႔ နားေထာင္ႏုိင္သလုိ Mozilla FireFox မွာလဲ Installing လုပ္ၿပီး နားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္။ Internet Explorer အတြက္ ေဆာ့၀ဲလ္ကုိ ဒီမွာ ေဒါင္းလုပ္ယူၿပီး နားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္။ Mozilla Firefox အတြက္ ဒီမွာ ေဒါင္းလုပ္ယူၿပီး အင္စေတာလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: