13.11.08

ဖုိင္ေတြ လံုၿခံဳေရး

မိမိစက္ကုိ လူတကာ ကုိင္တြယ္ အသံုးျပဳတယ္ ဆုိရင္ မိမိရဲ႕ ဖုိင္မ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ စုိးရိမ္စရာပါ။ ကုိယ္ မသိေစခ်င္တဲ့ စာမ်ား၊ ဖုိင္မ်ားကုိ ဖြင့္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကုိ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒါေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ လုပ္ခ်င္ရင္ အခု ေဖာ္ျပမယ့္ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးက ေကာင္းလြန္းလွပါတယ္။ အၿမဲတမ္းသံုးစဲြဖုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ႀကိဳက္မယ္ ဆုိရင္ ဒီမွာ Download လုပ္ယူပါ။ Install လုပ္ၿပီးရင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းပါ။ ယခု Password ကုိ မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

User ID : HERITAGE TEAM

Key Password: 906782733ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: