15.10.08

ကြန္ပ်ဴတာ သတိေပးစက္

ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစဲြသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လက္နဲ႔ ထိမိၿပီ ဆုိရင္ မထတမ္း သံုးစဲြတက္ၾကပါတယ္။ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးနားမွ သတိေပးမယ့္ လူမ်ား ရွိရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ (ဥပမာ- အေမတုိ႔ အစ္မတုိ႔က ဟဲ့ ေကာင္ေလး နားအုန္းေလ ... သုိ႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္ရွင္က ညီေလးေရ လၻက္ရည္ေလး ဘာေလး ေသာက္ပါအံုး စသျဖင့္) သတိေပး အနားေပးရင္ေတာ့ တမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒီလုိ သတိေပးမယ့္ လူေတြ မရွိရင္ေတာ့ အခုေဖာ္ျပမယ့္ ေဆာ့၀ဲလ္ ေလးသံုးပါ။ က်န္းမာေရးအတြက္ သိပ္ကုိ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။

နာမည္ကေတာ့ Music Alarm Clock ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ သီခ်င္း Alarm နာရီေလး ျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းမ်ားလဲ မိမိသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထပြင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဓိက သံုးစဲြတာ ထမင္းစားခ်ိန္နဲ႔ လၻက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ မိမိ အလုပ္လုပ္ရင္း သတိေမ့ေနပါက ကြန္ပ်ဴတာက သတ္မွတ္အခ်ိန္တြင္ သတိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သတ္မွတ္အခ်ိန္မွာ မိမိႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းမ်ားကုိ ဖြင့္ၿပီး နားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ေဆာ့၀ဲလ္ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Alarm ေရာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိမိဖြင့္လုိေသာ ဖုိင္မ်ားပါ တဲြဖြင့္ႏုိင္တဲ့ ေဆာ့၀ဲလ္ပါ။ ႀကံဳမွ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ အခုေတာ့ Music Alarm Clock ေဆာ့၀ဲလ္ေလးသာ ေဆာင္ထားၾကေစလုိပါတယ္။ ေဆာ့၀ဲလ္ကုိ ဒီမွာ Download ယူပါ။ Full Version ပါ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: