16.9.08

နာမည္တူ ေတြ႕ရွိျခင္း

မည္သည့္ ပုိ႔စ္ ေရးတင္ရမွန္း မသိသည့္အတြက္ ပ်င္းပ်င္းနဲ႔ မိမိ ဘေလာ့ကုိ မည္သူေတြက လင့္ခ်ိတ္ထားသလဲဟု သိခ်င္တာနဲ႔ Google တြင္ ေမာင္ေစတနာ နာမည္ ႐ုိက္၍ ရွာၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ဘေလာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ မိမိဆုိက္ကုိ လင့္ခ်ိတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာ ေပ်ာ္မိပါတယ္။ အေပ်ာ္က စတုန္းရွိေသး ေမာင္ေစတနာ နာမည္ႏွင့္ ဘေလာ့တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရ၍ မ်က္လံုး ျပဴးသြားမိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ လား လား လား .. ။ ဆုိက္က မေကာင္းတဲ့ ဆုိက္ျဖစ္ေနတယ္။ ေတာ္႐ုံ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စာဖတ္သူမ်ားက ဒါကုိ ေတြ႕သြားမယ္ဆုိရင္ ဟင္း .. ေမာင္ေစတနာ တစ္ေယာက္ မေကာင္းတာလဲ ေရးပါသလား ဟု ေတြးမိလွ်င္ မလြယ္ေၾကာဟု ေတြးမိသည့္အတြက္ ဒီပုိ႔စ္ကုိ ေရးတင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ေမာင္ေစတနာ ဘေလာ့သည္ မိမိႏွင့္ လားလားမွ မသက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကာ္ျငာအပ္ပါတယ္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: