7.9.08

ဘေလာ့ပုိ႔အသစ္မ်ား စုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂါမ်ားစြာရဲ႕ ပုိ႔အသစ္တက္တုိင္း အားလံုးကုိ စုၿပီး ဖတ္လုိ႔ရေအာင္ ျပဳစုတည္ေထာင္ထားတဲ့ ဆုိက္ေလးပါ။ ျပဳလုပ္ထားသူရဲ႕ ေစတနာကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ရမွာပါတယ္။ chitthulay25@gmail.com က ျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘေလာ့ဂါမ်ားလဲ http://myanmarblognewpost.blogspot.com/ မွာ ပါခ်င္ရင္ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဒီကေန႔မွ ေရာက္ရွိသြား၍ ထပ္ဆင့္ လက္တုိ႔လုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: