4.7.08

ေရႊတြင္းတူးရေအာင္

ကြန္ပ်ဴတာ သမားမ်ား အေနနဲ႔ အလုပ္ဖိအားေတြကုိ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ စိတ္အပန္းေျဖ ဂိမ္းမ်ားကုိ ေဆာ့ကစား သင့္ပါတယ္။ (ဟီး ....ဖိအားေတာ့ မရွိဘူး ....ကၽြန္ေတာ္က ေဆာ့ခ်င္လုိ႔ ဆင္ေျခေပးတာ )။ ဂိမ္းေဆာ့တဲ့ ေနရာမွာလဲ အရမ္းႀကိဳးစား အားထုတ္ရတဲ့ ကစားနည္းမ်ဳိးေတြကုိ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးတဲ့ ဂိမ္းကေတာ့ လူတုိင္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေစမယ့္ ကစားနည္းလမ္း ေလးပါ။ မုိင္း႐ႈးမွာ ေရႊတူးစရာ မလုိပဲ ။ ဒီကစားနည္း ေလးနဲ႔ ေရႊတူးႏုိင္ပါတယ္။ ေရႊတြင္းထဲမွာ ေရႊ၊ ေက်ာက္ခဲ၊ စိန္ စတာေတြထဲက ေရႊနဲ႔ စိန္ကုိ ေရြးၿပီး တူးရမွာပါ။ ေျပာရင္းနဲ႔ စိတ္၀င္စား လာၾကၿပီး မဟုတ္လား။ ေဆာ့၀ဲလ္ကုိ ဒီမွာ Click လုပ္ယူပါ။ ဆုိက္က ပါးပါးေလးပါ။ ေရႊတူးရင္ သူေဌးမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစဗ်ား။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: