8.7.08

ၾကက္ဖတုိက္ၾကရေအာင္

ဟီး အကုသုိလ္မ်ားလုိက္အံုးမယ္။ ကုိယ္ၾကက္ဖနဲ႔ သူ႕ၾကက္ဖ ဘယ္သူႏုိင္မလဲ၊ တုိက္ၾကည့္ပါလား။ ၾကက္ဖေတြက သန္သန္ မာမာ ေတြႀကီးပဲေနာ္။ ေသြးထြက္သံယုိ မျမင္ခ်င္ရင္ ေတာ့ မကစားပါနဲ႔။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ၾကက္ေတြက တုိက္ၿပီးဆုိရင္ ေသြးထြက္ေအာင္ တုိက္ၾကတာေလ။ ကစားနည္းေလးက လြယ္ကူပါတယ္။ ဂိမ္းဆုိက္ကလဲ ေသးေသးေလးပါ။ ဒီမွာ Click လုပ္ယူပါ။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: