2.7.08

ေဟာ့ဒီက စာအုပ္စံု

ေစ်းေရာင္းေနတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ Website ေၾကာ္ျငာ၀င္တာ။ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးထြက္ မဂၢဇင္းပဲ ဖတ္မလား၊ ဂ်ာနယ္ပဲ ဖတ္မလား၊ ကာတြန္းပဲ ဖတ္မလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ သုတရသ စာအုပ္ေတြပဲ ဖတ္မလား။ အစံုရွိပါတယ္။ ျမန္မာနက္၀က္နယူးအဖဲြ႕ရဲ႕ ေစတနာကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းကုိ ၀ါသနာထံုသူမ်ား၊ စာဖတ္မွ မိမိဘ၀ တုိးတက္သည္ဟု ခံယူသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ။ ၀က္ဆုိက္ကုိ ဒီက သြားေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: