11.6.08

ေနာက္ဆံုးဆႏၵ

အသည္းအသန္ ျဖစ္ေနေသာ လူမမာ တစ္ဦးအား ဆရာ၀န္တစ္ဦး ကုသေနစဥ္ လူနာ၏ အေျခအေနသည္ သိပ္မေကာင္း၍ ဆရာ၀န္သည္ လူနာအား အမွန္အတုိင္း ဖြင့္ေျပာရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး

ဆရာ၀န္ - ခင္ဗ်ား ဘယ္သူနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္လဲ ေျပာပါ ... .။

လူမမာနား ကပ္၍ နားေထာင္ေသာ အခါ လူမမာထံမွ “ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ ” ဟူေသာ အသံတုိးတိုးကုိ ၾကားရေလသည္။

ဆရာ၀န္ - ဘယ္သူလဲ ေျပာေလ။

လူမမာက အနည္းငယ္ ပုိ၍ က်ယ္ေသာ အသံျဖင့္ “ တစ္ျခား ဆရာ၀န္ ” ဟု ေျပာလုိက္ေလသည္။

(စာေရးဆရာ တင္ေထြးဆက္၏ ဘာသာျပန္စာမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္)

ေမာင္ေစတနာ

1 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္:

ေ၀းလြင့္သူ said...

ေတာ္ေတာ္ရီရတယ္။ ဟား ဟား
ေက်းဇူး ကုိေစတနာ