24.5.08

ပီစီကုိ Checking လုပ္ခ်င္လား

မိမိ စက္ရဲ႕ CPU, Cache, Mainboard, Memory အစရွိတဲ့ စက္ရဲ႕ အမ်ဳိးအစားေတြကုိ Checking လုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါေလးကုိ သံုးႏုိင္ပါတယ္။ အရြယ္အစားက 1.13 MB ပဲရွိပါတယ္။ ဒါေလးကုိ အင္စေတာ လုပ္ထားျခင္း အားျဖင့္ မိမိစက္ရဲ႕ အမ်ဳိးအစားေတြကုိ အလြယ္တကူ သိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ့၀ဲေလးကုိ http://www.sitandread.net က ရရွိတာပါ။ ေဆာ့၀ဲေလးကုိ ဒီမွာ Click လုပ္ယူပါ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: