31.5.08

အနာဂတ္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ၾကစုိ႔

မိမိရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ဘာျဖစ္မလဲ၊ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပမလား၊ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္မွာလား၊ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရာမွာ အဆင္ေျပမွာလား..... စသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၀၀ ေမးႏုိင္ပါတယ္။ မိမိ ေမးေသာ ေမးခြန္း မွန္ မမွန္ဆုိတာ မိမိျဖစ္ခ်င္မႈ၊ အာ႐ုံစုိက္မႈေပၚ မူတည္ပါတယ္။

ယံုၾကည္စြာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးမယ္ဆုိရင္ မွန္ႏုိင္ပါတယ္။ မိမိ ေမးေသာ ေမးခြန္းအေပၚ အာ႐ုံစုိက္ၿပီး ေမးပါ။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပေပးမည္ကုိ အံ့ၾသစြာ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ ဒီ ၀က္ဆုိက္ေလးကုိ ကံၾကမၼာ စက္၀ုိင္းလုိ႔ အမည္ ေပးထားပါတယ္။ ဒီ ဆုိက္ေလးကုိ Republic က ရရွိတာပါ။ မိမိရဲ႕ ဘေလာ့မွာ လာေရာက္ဖတ္႐ႈသူမ်ား စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ အနာဂတ္အေရးကုိ ႀကိဳတင္ တြက္ဆႏုိင္ၾကပါေစ။ ၀က္ဆုိက္ကုိ ဒီကေန သြားေလ့လာႏုိင္ပါၿပီ။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: