26.4.08

http://nytimes.com/

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စိတ္၀င္စားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ႀကီးမွာ အသိပညာ ဗဟုသုတ အျပင္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ သတင္းမ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ဖုိ႔ လုိလာပါၿပီ။ အခုေဖာ္ျပတာက The New York Times သတင္းစာပါ။ သတင္းမ်ားကုိ စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ကဲ စိတ္၀င္စားတယ္ဆုိ သြားေလ့လာ ရေအာင္။


ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: