8.3.08

ျပည့္စံုေစလုိ

ဤေလာကႀကီးထဲတြင္ မျပည့္စံုျခင္းဆုိသည့္အရာသည္ ႀကီးစုိးေနသည္ဟု ထင္မိသည္။ အရာ၀တၱဳ တစ္ခုကုိ ရလွ်င္ ထုိအရာ၀တၱဳ ပစၥည္းထက္ ေကာင္းေသာ အရာ၀တၱဳကုိ လုိခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပုိ၍ ေကာင္းေသာ အရာ၀တၱဳကုိ လုိခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာျပန္သည္။ စသျဖင့္...........။ ဒါေၾကာင့္ လူအလုိ နတ္မလုိက္ႏုိင္ ဆုိသည့္ ဆုိ႐ုိးစကား ျဖစ္ေပၚလာပံုရသည္။

သတၱ၀ါအားလံုးပင္ မျပည့္စံုျခင္းမ်ားျဖင့္ ေလာကသံသရာထဲတြင္ က်င္လည္ ေနၾကရသည္။ ထုိ မျပည့္စံုျခင္း ဆုိသည့္ အရာကုိ ႏွိမ္နင္းႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ေရာင္ရဲတင္းတိမ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူတုိင္းသည္ ေရာင္ရဲေသာစိတ္ျဖင့္ မျပည့္စံုျခင္းကုိ ေျဖသိမ့္ေနၾကရသည္။
သုိ႔ေသာ္ အမ်ားစုသည္ လုိခ်င္တက္မက္မႈ ျပင္းျပစြာျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္လာၾကသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ားျဖင့္ မျပည့္စံုျခင္းကုိ တြန္းလွန္ေနၾကသည္။ ေလာဘျဖင့္ မျပည့္စံုျခင္းကုိ ဖံုးအုပ္သည္။ ေဒါသျဖင့္ ေမာင္းထုတ္သည္။ ေမာဟျဖင့္ မသိက်ဳိးကၽြံ ျပဳသည္။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဆုိေသာ သဘာ၀တရားကုိ ေက်ာ္လြန္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကသည္။

အနိစၥ = မၿမဲျခင္း၊

ဒုကၡ = ဆင္းရဲျခင္း၊
အနတၱ = အစုိးမရျခင္း ဆုိေသာ အရာမ်ားကုိ ဥပကၡာျပဳခ်င္ ၾကသည္။ သဘာ၀တရားကုိ အေျခခံေသာ တရားမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

သဘာ၀တရားကုိ ေက်ာ္လြန္ပါက မိမိတုိ႔သာ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ၾကမည္ကုိ သိသိႀကီးႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ရန္ အားထုတ္ ေနၾကသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အ၀ိဇၨာနဲ႔ တဏွာေၾကာင့္ သံသရာလည္ ေနၾကရသည္ကုိ လူတုိင္းသိရွိရန္ လုိအပ္ ေပသည္။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္သည္ လူတုိ႔အတြက္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးႏုိင္ပါသည္။

၀ိပႆနာ တရားေတာ္ကုိ အားထုတ္က်င့္ႀကံေနေသာ လူတုိ႔အဖုိ႔ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားထုတ္က်င့္ႀကံမႈ ပုိလာေလေလ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ကင္းေလေလ၊ ေရာင္ရဲစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေၾကာင့္ မျပည့္စံုျခင္း ဆုိသည့္ အရာကုိ ေရာင္ရဲျခင္းဆုိသည့္ လက္နက္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္း၍ မိမိ၏ စိတ္ကုိ ေအးခ်မ္းႏုိင္ၾကပါေစ........။

ေမာင္ေစတနာ

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္: